Adını onu geliştiren Ortodoks rahipleri Kiril ve Metodius’tan alan Kiril alfabesine dayalı Rus alfabesi, herhangi bir sebeple Rusça öğrenmeye karar verenlerin öğrenim süreçlerinde, henüz ilk karşılaşmada gözlerini korkutan büyük bir engel olarak algılanmaktadır. Rusça öğrenme isteklisi çoğu kişi, daha alfabeyi görür görmez fikrini değiştirmekte ve Rusça öğrenmekten vazgeçmektedir. Büyük bir çoğunluk ise alfabeyi gözünde öylesine büyütmektedir ki, sanki alfabeyi öğrendikten sonra Rusçayı artık tam anlamıyla öğrenmiş olacakları ve ilerisinin o kadar da zor olmayacağı gibi fikirlere kapılırlar.
Ancak Rus alfabesini öğrenmek hiç de düşünüldüğü kadar güç değildir.  Alfabe, iyi bir analiz, pratik ve tekrarla birkaç saat içinde öğrenilebilecek kadar basittir aslında. Şimdi gelin hep birlikte Rus alfabesini biraz daha yakından tanıyalım:
01.  A a*    (a) 12.  К к     (ka) 23.  Х х       (ha)
02.  Б б     (b) 13.  Л л    (el) 24.  Ц ц     (tse)
03.  В в     (ve) 14.  М м   (em) 25.  Ч ч      (ça)
04.  Г г      (ge) 15.  Н н    (en) 26.  Ш ш   (şe)
05.  Д д    (de) 16.  О о*  (o) 27.  Щ щ   (şa)
06.  Е е*  (ye) 17.  П п    (pe) 28.  ъ (sertleşme)
07.  Ё ё*  (yö) 18.  Р р    (er) 29.  Ы ы*   (ı)
08.  Ж ж  (je) 19.  С с    (es) 30.  ь (yumuşatma)
09.  З з    (ze) 20.  Т т    (te) 31.  Э э*     (e)
10.  И и*  (i) 21.  У у    (u) 32.  Ю ю*  (yu)
11.  Й й    (iyot) 22.  Ф ф  (fe) 33.  Я я*    (ya)

* Sesli harfler

** Yumuşatma ve sertleştirme harfleri cümlede okunmaz.

Görüldüğü üzere Rus alfabesi toplamda 32 harf ve işaretten oluşmaktadır. Rusçada bazı istisnalar ve vurgu durumları dışında harfler, Türkçede olduğu gibi yazıldığı şekilde okunmaktadır. Harflerle ilgili bilinmesi gereken bazı özel durumlar şunlardır:

– “Е, e” harfi kelime başında ve kelime içinde ünlülerden sonra [ye] olarak okunurken kelime içerisinde ünsüzlerden sonra [e] olarak okunur. örn: Елена [Yelena]

– “Ё, ё” harfi de kelime başında ve kelime içinde ünlülerden sonra [yo’] olarak okunurken kelime içerisinde ünsüzlerden sonra [ö] sesini karşılamaktadır. örn: ёлка [yo’lka] “Yılbaşı ağacı”.

– “Э” harfi genellikle kelime başında bulunur ve [e] sesini karşılamak için kullanılır. örn: экватор [ekvator]
– Türkçedeki “C, c” harfini ve sesini karşılamak için Rusçada “д” ve “ж” harfleri birleştirilerek (дж), tek bir ses için kullanılır. örn: джума [cuma]